Andries Stevenkring


Andries Steven is geboren te Belle op 4 augustus 1676.
Op 11 juni 1704 werd hij aangesteld als onderwijzer van Kassel.
Hij huwde achtereenvolgens met Joanne Marie Asseman en Marie Cathelijne Serleys. Uit beide huwelijken zijn in totaal elf kinderen geboren. Vermelden we hier dat zijn zoon Pieter de vader was van André Benoit Steven die drukker werd in Tielt en Gent. Deze had een zoon die uitgever was van een Gentse krant.
Andries Steven is gestorven op 21 januari 1747.

Hij werd lid van de Kasselse Rederijkerskamer De Fresieren waarvan hij hofschrijver werd en voerde de kenspreuk Tot arbeydt konst verweckt. Regelmatig had hij contacten met andere rederijkerskamers zoals deze van Hazebroek, Duinkerke, Sint-Winoksbergen, Belle en Brugge. Deelname aan wedstrijden van de H. Geestkamer van Brugge resulteren uiteindelijk in zijn bekende Weeklacht der Vlaamsche Maegd over het verbasteren van haere tael.
Er zijn dichtwerken verloren gegaan. Sommige zijn verspreid uitgegeven in andere bundels. Het grootste deel van zijn dichtwerk staat in het manuscript Rijmwerken dat bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek van Kortrijk. In een bloemlezing van 1996 heeft Cyriel Moeyaert daaruit een vijftiental gedichten getranscribeerd en uitgegeven. Steven publiceerde ook een aantal van zijn gedichten in zijn Voorschriftboek.

Andries Steven is vooral bekend geraakt en gebleven door de uitgave van zijn Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek in 1714. Het Voorschriftboek was eigenlijk een schoolboek, een zedenleer, dat gebruikt werd om te leren lezen en schrijven en waarin voorbeelden gegeven werden die uitnodigden om na te volgen. Maar vooraan plaatste Steven naast een aantal dichtwerken (zoals de Weeklacht) een viertal essays over taal. Soms wordt het Voorschriftboek omschreven als de eerste Nederlandse spraakkunst. Het is alvast een belangrijke handleiding voor de spelling geweest die in Frans- en West-Vlaanderen vele herdrukken kende tot halfweg de negentiende eeuw.
In zijn taalkundige essays vocht Steven tegen de verfransing van het Nederlands. Hij verbeterde de spelling (Onderscheid tussen u en v, tussen d en t, tussen ou en oe, enz. Ook vereenvoudigingen zoals gh door g, enz.). Ten slotte ontwikkelde hij ook een systeem van accenten dat niet bewaard is gebleven (Hij schreef zijn eigen naam als Stéven.)

De Kasselaar Steven stond dus aan de wieg van een Nederlandse spelling die we delen met 25 miljoen Europeanen. Het is dus geen toeval dat de Andries Stevenkring hem gekozen heeft voor de naam van zijn vereniging.


De Andries Stevenkring is opgericht op 23 juli 2019 en heeft zijn maatschappelijke zetel te Kassel.
De vereniging is actief rond de Nederlandse taal en cultuurpolitiek. De vereniging streeft naar de erkenning van het Nederlands naast de Frans-Vlaamse streektaal als regionale taal. Ze organiseert poëzieavonden en conferenties, over taal, cultuur, muziek en geschiedenis. De Andries Stevenkring publiceert driemaandelijks een volledig tweetalige digitale nieuwsbrief (met als bijlage een transcriptie uit de reeks Literair Erfgoed) en een jongeren-editie, en is ook te volgen op Facebook.

Hieronder kunt u de reeds verschenen nummers van de Nieuwsbrief (en bijlage) en van de jongeren-editie Caskette lezen en downloaden: 

Andries Stevenkring