Euvo

Welkom bij het
Europa der Volkeren

Welkom op de webstek van EUVO.

Onlangs stuurde een vriend mij een boodschap die zo begon "Gods molen en die van "naam vereniging" malen langzaam. Bij Euvo is het net zo!

Tegen eind juni 2023 zullen grondige veranderingen te vinden zijn op de webstek, dank zij de inzet van Lucien Maes en Marc Kokelenberg die zich bereid hebben verklaard het beste van zichzelf te geven door een korte opleiding te volgen bij Akoni waar ik ook zal aanwezig zijn.

Nu vinden jullie reeds de video opnamen van Mark Ingelaere en onder de rubriek Andries Steven, dank zij Gilbert Allemeesch, alle nieuwsbrieven die de vereniging heeft uitgegeven en dat zijn er haal wat. Zeer interessante lectuur.

Met onze nieuwe aanpak willen we vooral de spreekbuis zijn van wat er reilt en zeilt in Frans-Vlaanderen. Eethuizen, overnachtingsmogelijkheden,  musea, scholen waar het Nederlands aan bod komt in Frans-Vlaanderen alsook de scholen langs de schreve waar nu reeds heel wat kleine Frans-Vlamingen in een snel tempo zich in het Nederlands leren uitdrukken.
                      
Aankondiging, in de mate van het mogelijke, van feestelijkheden vooral in de kleinere dorpen zoals Berten elk jaar op 15 augustus het Feest van Span en Paard, het Karyole feest in Hondschote, het Patate feest in Ekelsbeke, het Lindeboom festival Loon-strand, de duathlon in Zegerskapel enz...

Een speciaal woord van dank aan Informativa vzw, zonder hun financiële steun zou de actie van de Euvo borden verleden tijd zijn. Onze teller staat op 1140.

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom.

Hartelijke groeten
                      
De Euvo ploeg.Ga door »

Bienvenue dans
l'Europe des peuples

Le site internet d'EUVO vous souhaite la bienvenue.


Récemment j’ai reçu un message d’un ami qui écrivait “ Gods molen maalt langzaam “ qu’on peut traduire comme suit “ Petit à petit l’oiseau fait son nid “. C’est également le cas pour Euvo !

Pour la fin du mois juin 2023 vous trouverez des changements et pas des moindres grâce à Lucien Maes et Marc Kokelenberg. Vous trouvez déjà maintenant les vidéos de Mark Ingelaere et sous la rubrique Andries Steven, grâce à Gilbert Allemeesch, les bulletins du Cercle et ils sont nombreux et on vous conseille de les lire.

Avec notre nouvelle approche nous voulons rapporter les activités de la Flandre française.

Les restaurants,les possibilités d’hébergements,musées,écoles où le Neerlandais est enseigné,de même que les écoles le long de la schreve où des petits flamands de France parviennent à s’exprimer en Néerlandais en quelques mois.

Annonce dans la limite du possible, de festivités surtout dans les petits villages comme Berthen avec la Fête de l’Attelage chaque année le 15 août,la Karyole feest à Hondschoote,la Patate Feest à Esquelbecq,Het Lindeboom Festival à Loon-Plage,le Duathlon à Zegerscappel etc…

Nous remercions spécialement l’association Informativa vzw par qui la réalisation des plaques EUVO est réalisable financièrement.

Sans ce soutien financier l’activité de EUVO serait du temps passé. Nous avons atteint le nombre de 1140 plaques.

Sincères salutations,

L ‘équipe EUVO.

Continuez »